Editor de Bunuri

Anunt de recrutare FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR ȘI DE APĂ FIERBINTE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției management integrat și servicii suport (DMISS) – Departamentul logistic și administrativ (DLA) – Biroul activități auxiliare (BAA), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a trei posturi de:

 

FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR ȘI DE APĂ FIERBINTE

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Inscrie în registrul de supraveghere următoarele informatii: constatările privind starea cazanului, a  instalaţiilor  auxiliare, a armăturilor, a sistemului de automatizare şi altele asemenea, efectuate la    preluarea serviciului; ora la care efectuează operaţiile de verificare a armăturilor şi instalaţiilor   auxiliare, a elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din sistemul de protecţie automată şi operaţiile principale în funcţionarea cazanului, inclusiv constatările făcute; ora la care s-au produs  anumite defecţiuni sau fenomene anormale în exploatare cazanului, indicând locul şi felul defecţiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora;
 • Să cunoască bine cazanul şi deservirea corectă a acestuia, urmărind continuu funcţionarea normală a acestuia;
 • Să supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe şi
  • să înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi 
  • prescripţie tehnică C9;
 • Să comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi să consemneze în registrul de supraveghere;
 • Să predea şi să ia în primire serviciul numai după verificarea funcţionării corespunzătoare a cazanului; rezultatul predării-primirii se consemnează în registrul de  supraveghere sub semnătura ambilor  fochişti;
 • Participa la realizarea programului de reparatii si revizii.

 

Cerințe:         

 • Studii medii;
 • Experienta profesionala de minim 1 an;
 • Sa detina calificarea ISCIR de FOCHIST - clasa D;
 • Sa detina cunostinte tehnice;
 • Sa detina initiativa și o buna cunoastere, utilizare si intretinere a centralelor termice;
 • Abilități de prezentare și comunicare;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 18 mai 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet