Editor de Bunuri

Anunț de recrutare EXPERT RESURSE UMANE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției resurse umane (DRU) – Departamentul organizare, recrutare și relații cu partenerul social (DORRPS) – Serviciul organizare (SO), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

EXPERT RESURSE UMANE

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • participă la elaborarea/ actualizarea structurii organizatorice şi funcţionale a Companiei;
 • participă la elaborarea şi actualizarea structurii organizatorice şi funcţionale "cadru" a sucursalelor, împreună cu entitãtile organizatorice responsabile de activităţi;
 • participă la elaborarea/ actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al Companiei pentru capitolele si entitatile alocate ca fiind in responsabilitatea sa, de catre seful ierarhic;
 • urmăreşte elaborarea, în termen, a ROF-ului Companiei si a ROF-urilor de detaliu (repartizate ca urmare a deciziei sefului ierarhic) (atunci când se schimbă structura organizatorică şi funcţională sau ori de câte ori intervin alte reglementări sau acte normative incidente) de către entităţile organizatorice responsabile de activităţi, din executivul Companiei, precum şi a sucursalelor – pe care le analizează si le supune aprobării/ avizarii – dupa caz - Directoratului  Companiei/ CS;

Cerințe:         

 • Studii universitare superioare;
 • Experiență - minim 5 ani;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 03 decembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet