Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - Expert (în managementul activităţii investiţionale)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției investiții (DI) – Departamentul management program de investiții și accesare fonduri europene (DMPIAFE) – Elaborare și monitorizare program investiții (EMPI), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

EXPERT (ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII INVESTIȚIONALE)

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • intocmeste materiale şi analize din domeniul propriu de activitate solicitate de catre ANRE in conformitate cu cerintele Ordinului ANRE nr.16/2017;
 • centralizeaza şi verifica propunerile managerilor de proiect / program, ale sucursalelor, precum şi ale direcţiilor / departamentelor din cadrul executivului CNTEE "Transelectrica" – SA, privind planul de investitii (Puneri in functiune);
 • intocmeste planul de investitii pentru perioada de reglementare (conform ANRE);
 • urmareste si raporteaza conform regulament ANRE situatiei realizarii/prognozei planului de investitii;
 • solicita directorilor de proiect / program, sucursalelor si directiilor / departamentelor din cadrul executivului, dupa caz, datele necesare intocmirii rapoartelor periodice catre conducerea Companiei, Ministere tutelare si Comisia nationala de statistica, privind activitatea de investitii;
 • monitorizeaza si raporteaza ANRE situatia investitiilor puse in functiune dupa data de 1 iulie 2017, confrom reglementari ANRE;
 • participa la intocmirea de rapoarte (altele decat cele mentionate anterior), note, sinteze, informari, prezentări pentru Directoratul Companiei, CS, AGA, autoritatea tutelară, etc.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare (S / ECTS+M) economice / tehnice in domeniul energetic sau echivalente;
 • Experienţã: minimum 3 ani in sectorul energetic; experienta in activitati investitionale;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul investitiilor si achizitiilor publice;
 • Cunoasterea strategiei Companiei in domeniul investitiilor;
 • Cunoştinţe tehnice, economice, comerciale si financiare, necesare proiectelor de investitii;
 • Utilizare PC plus soft-uri de specialitate;
 • Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferintã limba englezã);
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere; capacitatea de a transmite cu claritate masurile adoptate;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a se integra in echipa; de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite idei si solutii pentru realizarea obiectivelor comune stabilite de echipa; echilibru emotional;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru deplasări și mobilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 23 februarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet