Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Expert (economie generala)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției economică și strategie financiară (DESF), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

EXPERT (ECONOMIE GENERALĂ)

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • analizează şi propune modul de conducere şi organizare a activităţii economico-financiare, aferenta activitatilor/relatiilor financiare privind activitatea de investitii;
 • analizează şi propune activitatile necesare pentru realizarea politicii, strategiei si obiectivelor economico-financiare ale Companiei in domeniul propriu de activitate;
 • participa la elaborarea rapoartelor de sinteza, pentru executiv si total Companie privind evolutia costurilor pe categorii reprezentative pentru Companie (ex. salarii, costuri mentenanta etc) (prin functionalitatile aplicatiei MIS);
 • participa la elaborarea analizelor, rapoartelor etc., privind performantele economico-financiare ale Companiei;
 • participă la activitatile de analiza si raportare periodica a datelor solicitate prin reglementari, pentru domeniul propriu de activitate;
 • analizeaza documente cu impact in activitatea companiei (contracte, propuneri legislative, conventii, etc) si propune modificarile corespunzatoare;
 • participa la realizarea eficienta a activitatilor desfasurate in cadrul serviciului / directiei in scopul indeplinirii misiunii acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu procedurile  specifice domeniului;
 • participa la indeplinirea conditiilor licentei pentru transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem care se refera la activitatile specifice domeniului de activitate.

 

Cerințe:

 • Studii superioare economice (S / ECTS + M);
 • Experiență în activitatea economică - financiară;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale:
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului;
 • Toleranta, diplomatie, corectitudine, fermitate;
 • Receptivitate fata de problemele socio - umane;
 • Echilibru emotional;
 • Automotivatie, autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca;
 • Rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra la program prelungit;
 • Spirit de echipa, capacitate de a lucra cu oamenii, stapanire de sine, sociabilitate; loialitate fata de Companie.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21 iunie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet