Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management integrat, comercial - achiziții (UMICA) – Direcția comercială (DC) – Departamentul achiziții investiții, mentenanță minoră studii de proiectare (DAIMMSP) – Serviciul achiziții investiții (SAI), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE)

 

Principale responsabilități ale postului:

 • Analizeaza completitudinea si corectitudinea din punct de vedere al legislatiei in domeniul achizitiilor, a  documentelor primite de la entitatile beneficiare (referate de necessitate, caiete de sarcini, cerinte);
 • Intocmeste documentatiile de atribuire – fisa de date, strategia de contractare;
 • Participa ca presedinte/membru in comisiile de evaluare;
 • Participa la intocmirea punctelor de vedere la contestatiile primite;
 • Urmareste respectarea termenelor impuse de legislatia in domeniul achizitiilor, cat si a termenelor impuse de procedurile interne Transelectrica.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii superioare (S / ECTS+M);
 • Experiență de minim 3 ani lucrati in achizitii publice/sectoriale sau intocmire oferte pentru achizitii publice/sectoriale;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul achizitiilor publice/sectoriale;
 • Cunoasterea sistemului SEAP/SICAP;
 • Diplomă/atestat "expert achizitii publice" (furnizata de o firma recunoscuta ANC);
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem, operarea pieței de energie electrică;
 • Cunoasterea legislatiei în domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare – ANRE în domeniul Energiei (cu precădere în domeniul pieței de energie electrică);
 • Abilitati de prezentare și comunicare, capacitatea de a lucra în echipă;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Capacitate de organizare a timpului și a priorităților.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 11 februarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet