Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management integrat, comercial - achiziții (UMICA) – Direcția comercială (DC) – Departamentul achiziții investiții, mentenanță minoră studii de proiectare (DAIMMSP) – Serviciul achiziții investiții (SAI), am demarat selecția pentru ocuparea a două posturi de:

EXPERT (ACHIZIȚII PUBLICE)

Principalele responsabilități ale postului:

 • Analizeaza completitudinea si corectitudinea din punct de vedere al legislatiei in domeniul achizitiilor, a  documentelor primite de la entitatile beneficiare (referate de necesitate, caiete de sarcini, cerinte);
 • Intocmeste documentatiile de atribuire – fisa de date, strategia de contractare, DUAE;
 • Participa ca presedinte/membru in comisiile de evaluare;
 • Participa la intocmirea punctelor de vedere la contestatiile primite;
 • Urmareste respectarea termenelor impuse de legislatia in domeniul achizitiilor cat si a termenelor impuse de procedurile interne Transelectrica.

Cerințe:         

 • Studii superioare (S / ECTS+M);
 • Experiență: minim 3 ani lucrati in achizitii publice/sectoriale sau intocmire oferte pentru achizitii publice / sectoriale;
 • Diplomă / atestat "expert achizitii publice" (furnizata de o firma recunoscuta ANC);
 • Cunosterea legislatiei in domeniul achizitiilor publice / sectoriale;
 • Cunoasterea sistemului SEAP / SICAP;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare – ANRE în domeniul Energiei;
 • Utilizare PC plus aplicații soft de specialitate (pachet Office, Internet, SEAP);
 • Cunoașterea limbii engleze (scris si vorbit);
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru, capacitate de a lucra în echipă;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 08 ianuarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet