Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - EXPERT (achiziții publice)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției comerciale (DC) – Departamentul planificare, monitorizare, metodologie, valorificare bunuri, servicii și aprovizionare (DPMMVBSA) – Serviciul valorificare bunuri și achiziții directe, servicii utilitare și aprovizionare (SVBADSUA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

EXPERT (achiziții publice)

Principalele responsabilități ale postului:

 • Execută derularea din punct de vedere comercial a procedurilor de achiziție sectorială;
 • Întocmește documentații de atribuire;
 • Participă în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor.

Cerințe:         

 • Studii superioare (S / ECTS + M) în domeniul economic / tehnic (inginerie) / juridic / științe administrative;
 • Experiență: minimum 3 ani într-o poziție similară;
 • Cunoașterea legislației Uniunii Europene în domeniul achizițiilor sectoriale;
 • Cunoașterea legislației române în domeniul achizițiilor sectoriale;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare – ANRE în domeniul Energiei;
 • Utilizare PC plus aplicații soft de specialitate (pachet Office, Internet, SEAP);
 • Cunoașterea limbii engleze (scris si vorbit);
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru, capacitate de a lucra în echipă;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 06 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet