Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - EXPERT

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Departamentul management piețe de energie (DMPE) – Serviciul sistem telecontorizare piața angro (SSTPA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

 

EXPERT

 

Principale responsabilități ale postului:

 • asigura functionarea corecta, exploatarea, dezvoltarea si intretinerea sistemelor informatice implementate in cadrul serviciului si participa la implementarea produselor software la nivel de DM OMEPA;
 • urmareste achizitionarea, validarea si securizarea datelor masurate de echipamentele montate in statiile electrice precum si importul datelor masurate de alti operatori de masurare;
 • urmareste publicarea datelor masurate/importate/agregate catre participantii la piata angro de energie electrica si catre alte entitati si raspunde de administrarea conturilor utilizatorilor aplicatiilor utilizate in cadrul serviciului;
 • asigura implementarea corecta si la timp a formulelor de agregare;
 • asigura validarea, procesarea si securizarea datelor de telecontorizare;
 • asigura si urmareste calcularea si raportarea CPT zilnic la nivel de Companie si la nivel de Sucursala in vederea calculelor de prognoza;
 • asigura  si urmareste administrarea, colectarea si securizarea datelor privind activitatea de cogenerare in inalta eficienta energetica;
 • asigura interfata cu Operatorul pietei de energie (OPE) si Operatorul de decontare (OPCOM);
 • raspunde de transmiterea zilnica a datelor agregate pentru platforma de transparenta EMFIP;
 • raspunde de functionarea file server-ului OMEPA;
 • administreaza bazele de date şi a produsele software din sistemele informatice implementate in cadrul serviciului;
 • asigura definirea in sistemul informatic de telecontorizare a noilor puncte de masurare/decontare/agregare precum si testarea acestora ca si a celor existente;
 • verifica rapoartele lunare ale furnizorului de servicii de mentenanta pentru sistemul informatic de telecontorizare;
 • urmareste executia manuala a diverselor functii ale sistemelor informatice si analizeaza programarea,  functionarea lor automata si raporteaza sefului ierarhic orice nefunctionalitate;
 • analizeaza mesajele de eroare aparute la nivelul functionarii aplicatiilor informatice si participa la stabilirea  solutiilor de rezolvare a problemelor;
 • verifica starea modemurilor si a cartelelor GSM aferente functiei de achizitie a datelor de masurare, raporteaza orice nefunctionalitate a acestora si asigura inlocuirea celor defecte in conlucrare cu RTS TC Transelectrica;
 • testeaza caile de comunicatie si asigura setarile necesare la punerea in functiune de noi cai de comunicatie.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare tehnice, master sau echivalent (domeniul energetic, electronica, electrotehnica,  automatica, IT&C);
 • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare profesionala si/sau de specializare profesionala):  programe de pregatire / perfectionare pentru cel putin unul din domeniile:  administare baze de date, sisteme de operare, creare/ administrare pagini WEB, software, hardware, telecomunicatii, informatica de proces
 • Experiență: minim 3 ani în activitatea de administrare baze de date, instalare sisteme de operare, creare/administrare pagini web, dezvoltare programe software, hardware – informatica de proces
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunostinte in domeniul sistemelor informatice, privind sistemele de operare, structura şi administrarea bazelor de date, metodele moderne de programare şi utilizare a bazelor de date;
 • cunostinte in domeniul informaticii de proces;
 • cunoasterea unor limbaje de programare si a metodelor moderne de programare;
 • cunostinte privind echipamentele de telecomunicatii;
 • cunostinte în domeniul gestiunii energiei electrice;
 • cunostinte de legislatie în domeniul masurarii energiei electrice;
 • cunostinte privind operare PC si utilizare produse soft de tip MS Office;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitatea de evaluare si prioritizare a actiunilor, de monitorizare a functionarii unui sistem informatic, de optimizare a activitatii pentru obtinerea unei eficiente maxime;
 • toleranta, diplomatie, corectitudine, fermitate;
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • echilibru emotional;
 • automotivatie, autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca;
 • rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • spirit de initiativa, loialitate fata de Companie.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 07 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet