Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - EXPERT

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției pentru relațiile cu autoritățile de reglementare și ENTSO-E (DRAR ENTSO-E) – Departamentul prognoze și analize (DPA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

EXPERT

Principalele responsabilități ale postului:

 • participã la elaborarea scenariilor de evolutie a consumului de energie electrică a balantelor de putere pe ansamblul sistemului electroenergetic national și a analizelor de adecvanta pe termen mediu si lung;
 • participã la elaboarea de date de sinteză şi de scenarii privind evoluţia SEN pe termen mediu si lung, solicitate de organisme interne si internaţionale;
 • participã la realizarea analizelor de modelare a pieței de energie electrică în contur national, regional sau pan-european, pentru studii interne sau internaționale;
 • participã la elaborarea planului de perspectivă al dezvoltării RET;
 • participã, cu competentã maximã la derularea proiectelor şi a studiilor economice, în a cãror echipã a fost nominalizat.

Cerințe:         

 • studii superioare tehnice (S / ECTS + M);
 • experienţă în activitatea de planificare energetică, minim 10 ani lucraţi în entitãti ale SEN;
 • experienţă în activitatea de management general, conducere colective;
 • cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional – SEN;
 • cunoaşterea legislaţiei nationale în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, cu aplicabilitate in activitatea specifica departamentului;
 • cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic – pachetul 3 Energie (Directiva Europeană nr. 2009/72/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13iulie 2009, privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și Regulamentul nr. 714/2009 cu completările ulterioare ale Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009, privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003);
 • cunoaşterea principalelor elemente ale strategiei nationale a sectorului energiei electrice şi termice;
 • cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională – nivel avansat (obligatoriu limba engleză);
 • capacitate de lucru in echipă, spirit de initiativă,  stapanire de sine, sociabilitate;
 • utilizare PC: MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint), la nivel avansat;
 • capacitate de comunicare şi de asumare a responsabilitatii; 
 • claritate in exprimare, capacitatea de a se face inteles in procesul de comunicare;
 • operativitate în rezolvarea problemelor, bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului;
 • automotivaţie, autodisciplină şi stabilitate în ceea ce priveste modul de muncă.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 23 noiembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet