Editor de Bunuri

Anunț de recrutare EXPERT

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

 

EXPERT
pe perioada determinata 12 luni in cadrul Biroului Cooperare Internaţională, proiecte europene şi relaţia cu ENTSO-E

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • participarea la activitatile de cooperare cu operatorii de transport si de sistem in domeniul energiei electrice in vederea  implementarii coordonate a noilor reglementari comunitare in domeniu;
 • participarea la realizarea notelor de informare către institutiile centrale (Presedintie, Guvern, Parlament, Ministere etc.) privind stadiul cooperarii Companiei cu firme/companii similare din strainatate, cu prilejul comisiilor mixte interguvernamentale, a intalnirilor bilaterale, misiunilor economice sau a altor actiuni care au drept scop cooperarea internationala in domeniu;
 • raportarea şi informarea la nivel de companie a stadiului proiectelor de cooperare internationala;
 • documentarea si prelucrarea informatiilor specifice in scopul realizarii de rapoarte tehnice si rapoarte de piata aferente activitatii de cooperare internationala;
 • participarea la sustinerea echipelor de proiect pentru proiectele internaţionale şi de consultanţa, pe domeniul propriu de competenta.

Cerințe:         

 • studii economice superioare, minimum 3 ani experienta in domeniu;
 • cunostinte de limba engleza (scris, citit, comunicare);
 • cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energiei electrice
 • cunoaşterea structurii, statutului si normelor interne de organizare ale ENTSO-E (Reteaua europeana a operatorilor de transport si de sistem pentru energie electrica);
 • capacitate de comunicare ridicată;
 • capacitatea de analiza si sinteza a informatiilor;
 • capacitate de a lucra in echipa, stapanire de sine, sociabilitate;
 • adaptabilitate si promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • utilizare PC: MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) plus aplicaţii de specialitate;

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 20 septembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 4 021.303.5842

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet