Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Expert

ANUNȚ RECRUTARE

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției pentru relațiile cu autoritățile de reglementare și ENTSO-E (DRAR ENTSO-E) – Departamentul prognoze și analize (DPA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

EXPERT

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • participã la elaborarea scenariilor de evolutie a consumului de energie electrică  a balantelor de putere pe ansamblul sistemului electroenergetic national și a analizelor de adecvanta  pe termen mediu si lung;
 • participã la elaboarea de date de sinteză şi de scenarii privind evoluţia SEN pe termen mediu si lung, solicitate de organisme interne si internaţionale;
 • participã la realizarea analizelor de modelare a pieței de energie electrică în contur national, regional sau pan-european, pentru studii interne sau internaționale
 • participã la elaborarea planului de perspectivă al dezvoltării RET;
 • participã, cu competentã maximã la derularea proiectelor şi a studiilor economice, în a cãror echipã a fost nominalizat.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice / economice (S / ECTS+M);
 • Experiență - minim 10 ani lucraţi în entitãti ale SEN;
 • Experiență – minimum 5 ani în activitatea de management general, conducere colective;
 • Experienţă în activitatea de planificare energetică;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei naționale în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, cu aplicabilitate in activitatea specifica departamentului;
 • Cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic – pachetul 3 energie (Directiva Europeană nr. 2009/72/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009, privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și Regulamentul nr. 714/2009 cu completările ulterioare ale Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009, privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003);
 • Cunoaşterea principalelor elemente ale strategiei nationale a sectorului energiei electrice şi termice;
 • Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională – nivel avansat (obligatoriu limba engleză);
 • Utilizare PC: MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint), la nivel avansat.
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor, spirit de inițiativă, persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 aprilie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet