Editor de Bunuri

Anunt de recrutare- electrician admiterea - receptii principal

 

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii de exploatare in cadrul CE Brasov – Formatia Admiteri Receptii Lucrari, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"ELECTRICIAN ADMITERE-RECEPTII PRINCIPAL"

 

Principalele responsabilitati:

 • Cunoasterea instalatiilor de circuite primare si secundare din statiile: Brasov, Dirste si Gheorgheni;
 • Participarea la lucrarile si verificarile efectuate de personalul delegat in statii
 • Receptia lucrarilor din statii
 • Intocmirea procedurilor si a instructiunilor privind exploatarea instalatiilor
 • Urmarirea lucrarilor de mentenanta programate si intocmirea programelor de mentenanta pentru cele trei statii din cadrul CE Brasov;
 • Verificarea documentelor din planul calitatii
 • Verificarea si urmarirea parametrilor electrici ai echipamentelor din statii

Cerinte:

 • Studii: Medii / Scoala profesionala in domeniul Stiinte ingineresti, specializarile: electrotehnica / electroenergetica / energetica / ingineria sistemelor electroenergetice / energetica industriala / electromecanica / sisteme electrice;
 • Experienta min.1 an in domeniul studiilor absolvite;
 • Cunoasterea instalatiilor de circuite primare si secundare din statii;
 • Cunoasterea normelor de verificare a aparatajelor primare si secundare din statii;
 • Cunostinte de operare/utilizare PC (Office, Baza de date);
 • Cunostinte minime de limba engleza;
 • Capacitate de lucru in echipa
 • Disponibilitate la program prelungit in caz de nevoie.

 

Persoanele interesate, vor transmite pana pe data de 12.10.2018 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu  (pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro sau tel/fax: 0269-207120 / 0269-207101) urmatoarele documente:

 • Formularul Cerere inscriere,
 • Formularul Declaratie pe proprie raspundere care atesta lipsa incompatibilitatilor prevazute de CCM aplicabil, precum si de legislatia in vigoare,
 • CV actualizat (tip Europass),
 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,
 • Acte de studii care atesta studiile/specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,
 • Carnet de munca completat si incheiat la data de 01.01.2011 (dupa caz) – original si copie         si/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata;

 

 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte daca, candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea pe postul de munca vacant – original.

Selectia se va desfasura sub forma de proba scrisa si interviu in data de 18.10.2018.

Candidatii inscrisi vor fi anuntati cu privire la locatia si ora desfasurarii selectiei.

Tematica de concurs si bibliografia aferenta, se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu.

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Nu se asigura locuinta.


Editor de Bunuri

#hide the portlet