Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - ELECTRICIAN ADMITERE-RECEPTIE PRINCIPAL SPECIALIST

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în cadrul Sucursalei de Transport Bucuresti in vederea desfasurarii activitatii de exeploatare din cadrul Centrului de Exploatare Bucuresti –ACRL Bucuresti am demarat acțiunea de selecție interna/externa, pentru ocuparea unui post vacant pe perioada determinata (36luni) de

 

,,ELECTRICIAN ADMITERE-RECEPTIE PRINCIPAL SPEC."

 

Responsabilități:

 • 1. Organizarea si realizarea programelor anuale de mentenanata (RT, RC, RK, accidentale) ;
 • Urmarirea si receptionarea lucrarilor desfasurate pe LEA din gestiune;
 • Organizarea si asigurarea transporturilor speciale agabaritice pe traseele ce subtraverseaza LEA din gestiune; 
 • Organizare si realizare controale punctuale pe LEA din gestiune in urma unor incidente, cu identificarea problemelor aparute si propuneri de remediere a acestora;
 • Verificari anuale, impreuna cu personalul Ocoalelor Silvice, ale culoarelor de siguranta din padurile traversate de LEA din gestiune cu intocmirea actelor necesare demararii lucrarilor de defrisare si receptionarii lucrarilor de defrisare;
 • Sesizarea furturilor, controale punctuale si intalniri programate cu personalul Politiei privind sustragerile de repere metalice si conductor de pe LEA din gestiune;  
 • Deplasari locale pentru identificarea si intocmirea sesizarilor catre Primarii si Prefecturi privind realizarea de constructii in culoarele de siguranta ale LEA din gestiune;
 • Participari la constatarile de daune rezultate din lucrarile efectuate pe LEA cu intocmirea unor PV de constatari;
 • Necesitatea perfectionarii calitatii lucrarilor prin urmarirea acestora pe linii;
 • Organizarea si arhivarea documentatiei tehnice a formatiei LEA.

Cerințe:

CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, ABILITĂȚI:

1.Studii M/Sc. Profesionala

2.Experienta: constituie avantaj experienta in domeniul energetic

3.Cunostințe de operare PC plus aplicatii soft de specialitate

4.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

5.Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă    condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

6.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data 28.11.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;
 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;

  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet