Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) –  Serviciul piețe administrate (SPA), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST  

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de incheierea si derularea contractelor pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem (STS);
 • raspunde de desfasurarea licitatiilor electronice de achizitie a serviciilor tehnologice de sistem: banda reglaj secundar, rezerva tertiara rapida, rezerva tertiara lenta in conditiile prevazute de procedura specifica in vigoare;
 • raspunde de intocmirea decontarilor lunare aferente serviciilor tehnologice de sistem conform prevederilor contractuale si a Deciziilor ANRE;
 • raspunde de emiterea machetelor lunare de monitorizare ANRE aferente serviciilor tehnologice de sistem: banda regalj secundar, rezerva tertiara rapida, rezerva tertiara lenta, rezerva de capacitate, energie reactiva;
 • raspunde de emiterea facturilor de penalizare aferente serviciilor tehnologice de sistem si urmareste  incasarea  acestora;
 • raspunde de verificarea facturilor primite aferente contractelor de serviciu tehnologic de sistem rezerva tertiara lenta prin punerea la dispozitie a capacitatii eficiente in cogenerare si urmareste plata acestora; si de introducerea acestora in programul informatic MIS
 • propune şi transmite directorului directie DPE, Managerului Piete de Energie şi sefului de serviciu, atunci când consideră necesar, propuneri de modificare a prevederilor reglementărilor aplicabile pe piata de echilibrare;
 • analizează, emite şi susţine puncte de vedere asupra documentelor proiect elaborate de ANRE pentru domeniul de activitate.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare economice (S / ECTS + M);
 • Experiență: minimum 2 ani vechime;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in piata de energie electrica;
 • Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in cadrul pietei serviciilor tehnologice de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a reglementărilor ANRE;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Utilizarea PC: soft-uri adecvate: word, excel;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
 • Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
 • Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Rezistență la stres, echilibru emotional și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 25 iulie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet