Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității economică – financiară și administrativă (UEFA) – Departamentul contabilitate (DC) – Serviciul contabilitate și fiscalitate (SCF), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principale responsabilități ale postului:

 • atributii ce decurg din obiectul de activitate al serviciului, atributii pentru care titularul postului raspunde:
 1. organizarea contabilitatii astfel incat sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru inregistrarea in evidenta contabila a documentelor justificative privind operatiunile economice, pentru intocmirea situatiilor financiare curente lunare si a situatiilor/ raportarilor trimestriale/ semestriale/ anuale;
 2. stabilirea obligatiilor de plata la bugetul statului privind impozitele si taxele prevazute in Codul Fiscal ce deriva din inregistrarea tuturor operatiunilor aferente tranzactiilor privind activitatea de productie stabilirea obligatiilor de plata la bugetul statului pentru taxa pe valoarea adaugata (TVA), precum si intocmirea situatiilor privind datoriile la bugetul statului (pentru Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) - Municipiul Bucuresti din cadrul ANAF – MFP in vederea monitorizarii obligatiilor de plata ale Companiei);
 • răspunde de inregistrarea in evidenţa contabila a facturilor primite de la furnizori privind activitatea de productie - inregistrarea facturilor primite, precum si a estimarilor privind activitatea de productie (exceptand mentenanta RET si activitatea de baza – energie electrica), avand in vedere principiul separarii activitatilor evidenta pe centre de cost si executia indicatorilor cuprinsi in BVC;
 • raspunde de inregistrarea in evidenta contabila a facturilor emise privind refacturari utilitati, servicii prestate, imputatii, etc
 • raspunde de stabilirea si inregistrarea in evidenta contabila a obligatiilor de plata catre bugetul de stat sau alte bugete, obligatii ce deriva din documentele inregistrate;
 • raspunde de stabilirea sumelor privind ajustarea de depreciere a creantelor precum si de inregistrarea acestora in evidenta contabila;
 • raspunde de introducerea, contabilizarea si verificarea informatiilor in sistemul integrat MIS;
 • raspunde de respectarea legislatiei in vigoare pentru domeniul de activitate;
 • efectuează punctaj cu furnizorii şi clienţii Companiei pentru creanţele şi datoriile aferente activitatii de productie;
 • răspunde de întocmirea jurnalului TVA de cumpărări pentru facturile emise de furnizori pentru facturile primite;
 • răspunde de întocmirea jurnalului TVA de vânzări pentru facturile emise de companie pentru activitatea de productie;
 • analizează, propune şi asigură corespondenţa necesară efectuării compensărilor reciproce privind creanţele şi datoriile cu clienţii şi furnizorii activitatii de productie;
 • analizeaza documente cu impact in activitatea companiei (contracte, propuneri legislative, conventii, etc) si propune modificarile corespunzatoare;
 • furnizeaza informatii pentru intocmirea notelor explicative la situatiile financiare ce deriva din activitatea de productie;
 • colaborează cu celelalte entităţi/subentităţi organizatorice în probleme privind tranzactiile desfasurate in activitatea de productie;
 • furnizeaza informatiile solicitate de alte entitati din cadrul Companiei;
 • furnizeaza informatiile solicitate de inspectorii aflati in operatiuni de control in companie;

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare de specialitate (S / ECTS+M);
 • experiență de minim 5 ani lucrati in domeniul economic;
 • cunoasterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunoştinţe minime comerciale şi tehnice,
 • cunoasterea Legii contabilitatii si a Reglementarilor contabile conforme si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;
 • cunoasterea Standardelor Internationale de Raportare Financiara-IFRS;
 • cunoasterea legislatiei interne de specialitate in domeniul financiar / contabil;
 • utilizare PC plus aplicatii soft  de specialitate;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internatională (de preferintă limba engleză).

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 31 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet