Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - ECONOMIST PRINCIPAL

ANUNȚ INTERN/EXTERN – RECRUTARE

Pentru desfasurarea activitatii in conditii de eficienta in cadrul Serviciului Patrimoniu, Administrativ,  am demarat acțiunea de selecție interna/externă,pentru ocuparea unui post vacant  de:

,,ECONOMIST PRINCIPAL"

Responsabilități:

 • Derularea contractelor administrative repartizate prin decizie
 • Intocmirea documentatiei premargatoare procedurilor de achizitie de servicii si materiale, aferenta contractelor repartizate prin decizie din cadrul SPA
 • Incheierea, reactualizarea si urmarirea derularii conventiilor de utilitati cu SMART,Teletrans, SISE etc.si repartizarea valorii facturilor de utilitati pe subunitati, in conformitate cu conventiile incheiate de sucursala
 • Intocmirea documentatiei aferente accesului in instalatii apartinand ST Bucuresti, pentru societatile cu care au fost incheiate contracte de prestari servicii si care se afla in derularea sa
 • Evidenta facturilor, verificarea si vizarea, in vederea certificarii primate pentru contractile in derulare
 • Colectarea deseurilor menajere la nivelul sucursalei, evidenta acestora si completarea registrului de monitorizare al sucursalei

Cerințe:

CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, ABILITĂȚI:

1.Studii superioare S/ECTS+M/ECTS in domeniul economic

2.Cunostințe de operare PC (WORD, EXCEL, etc);

3.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

4.Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă    condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

5.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

6. Experienta: minim 5 ani in  sistemul energetic;

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 12.10.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

 

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă, interviu, proba practica excel, având loc in data de 16.10.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet