Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ECONOMIST PRINCIPAL

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea, reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu – Serviciul Buget Finante Contabilitate, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post, care va deveni vacant incepand cu data de 01.05.2019, de:

 

"ECONOMIST PRINCIPAL "

 

Responsabilitati:

 • Evidenta si contabilizarea facturilor de furnizori de prestari servicii si utilitati, reparatii, investitii;
 • Intocmirea declaratiei de TVA (300) si a Declaratiei informative de livrari si achizitii (394);
 • Refacturarea facturilor de utilitati catre alte societati din cadrul grupului Transelectrica;
 • Punctajul/verificarea realizarii lucrarilor de investitii si reparatii cu compartimentele care le deruleaza;
 • Evidenta lucrarilor de investitii a imobilizarilor necorporale si corporale pe surse de finantare;
 • Evidenta si efectuarea de plati/incasari prin banca/casa;
 • Prelucrarea extrasului de banca.

 

Cerinte:

 • Studii superioare economice: S/ECTS+M/ECTS;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul financiar contabil;
 • Cunoasterea la nivel mediu a programelor Microsoft Office, Word, Excel, Power Point;
 • Constituie avantaj, cunoasterea aplicatiei MIS – Oracle;
 • Capacitate de adaptare, lucru in echipa, respectarea termenelor in activitatea desfasurata;

 

Pentru a aplica pe acest post si considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți pana pe data de 18.04.2019 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu, pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro sau la fax: 0269-207101, urmatoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass),
 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,
 • Acte care atesta studiile / specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,
 • Carnet de munca completat si incheiat la data de 01.01.2011 (dupa caz) – original si copie         si/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata,
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca sunteti apt din punct de vedere al sanatatii pentru a va desfasura activitatea pe postul vacant – original,
 • Formularul "Cerere de inscriere"- se va completa la sediul sucursalei.

 

Selectia se va desfasura sub forma de proba scrisa si interviu, in data de 24.04.2019, ora 09:00 la sediul ST Sibiu.

Relații suplimentare se pot obține la: SRU- 0269/207.120.

 

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet