Editor de Bunuri

Anunt de recrutare dispecer sef tura DET (in pregatire) DET Craiova

ANUNȚ RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul  Energetic Național (UNO DEN) – DET Craiova – Serviciul comandă operațională (SCO), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

DISPECER ȘEF TURĂ DET (ÎN PREGĂTIRE)

– locul de muncă Craiova

 

Principalele responsabilități ale postului:

·      Pregatire in vederea conducerii operative a instalatiilor 400/220/110 kV din zona de activitate a DET Craiova;

·      Pregatire in vederea asigurarii reglajului tensiunii conform instructiunilor in vigoare;

·      Pregatire in vederea coordonarii programului zilnic de retrageri din exploatare, respectiv de redare in exploatare a echipamentelor;

·      Pregatire in vederea aprobarii retragerilor din exploatare cu caracter de urgenta, preventiv (in prevenire de avarie), atunci cand situatia creata impune o interventie, fara formularea unei cereri scrise; a aprobarii cererilor de retragere din exploatare accidentale intre orele 15:30 – 07:30, in zile de sambata, duminica si sarbatori legale;

·      Pregatire in vederea conducerii functionarii centralelor din autoritatea sa de decizie din zona teritoriala;

·      Pregatire in vederea conducerii activitatii de lichidare a incidentelor si avariilor din instalatiile din autoritatea sa de decizie;

·      Pregatire in vederea aprobarii si conducerii programelor pentru punerea in functiune a instalatiilor noi ce indeplinesc conditiile impuse;

·      Pregatire in vederea executarii manevrelor de coordonare si/sau de executie prin telecomanda (utilizând sistemul EMS – SCADA) pentru statiile retehnologizate ale Companiei.

 

Cerințe:         

·      Studii superioare tehnice in domeniul energetic (absolvent al cursurilor de zi – 5 ani sau absolvent al cursurilor de zi – 4 ani si master finalizat), de preferință specializarea electroenergetica/ingineria sistemelor electroenergetice;

·      Cunostinte tehnice in domeniul sistemelor electroenergetice, centralelor, statiilor, masinilor, liniilor electrice si protectiei echipamentelor electrice;

·      Cunoasterea activitatilor generale și reprezentative din Sistemul Electroenergetic National cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;

·      Cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office;

·      Capacitatea de intelegere si analiza a documentatiilor tehnice;

·      Abilitati de prezentare si comunicare;

·      Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;

·      Rapiditate in luarea deciziilor;

·      Spirit de echipa, capacitate de a lucra cu oamenii, stapanire de sine, sociabilitate;

·      Autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de lucru;

·      Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate; spirit de initiativă, loialitate față de Companie;

·      Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;

·      Reprezentabilitate;

·      Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;

·      Disponibilitatea de a lucra in regim de tura (de zi si de noapte, la sfarsit de saptamana si in zilele de sarbatori legale.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 28 mai 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet