Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - Dispecer energetic (în pregătire) - DEC - UNO DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN – Direcția operativă (DO) – Dispecerul Energetic Central (DEC) – Serviciul conducere operativă (SCO), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

DISPECER ENERGETIC (ÎN PREGĂTIRE)

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • În perioada de pregatire, sarcinile si responsabilitatile "dispecerului energetic (în pregătire)" sunt legate de parcurgerea programului de instruire complexa. La sfarsitul perioadei de pregatire, are loc autorizarea pe postul de "dispecer energetic DEC in conformitate cu prevederile Codului Tehnic al RET, partea a III-a, Regulamentul de conducere prin dispecer.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice în domeniul energetic, specialitatea electroenergetică (S / ECTS+M);
 • Certificări, autorizări / atestări profesionale: autorizare pentru operarea SEN;
 • Experiență: minim un an lucrat in activitatea de conducere prin dispecer la nivel dispecer teritorial, dobândită în ultimii 10 ani;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național (SEN) – transportul energiei electrice, conducerea operativă prin dispecer, piața de echilibrare si furnizarea serviciilor de sistem;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea limbii engleză (scris si vorbit);
 • Utilizarea PC si soft-uri de specialitate;
 • Analiza, sinteza rapida si competenta a fiecarei situatii concomitent cu aplicarea deciziilor optime;
 • Rapiditate in adoptarea deciziilor, de previziune si evaluare a situatiilor critice;
 • Putere de decizie si asumare de responsabilitate;
 • Capacitate bună de comunicare, echilibru psihic și emotional, rezistenta la stres, autodisciplina.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 01 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet