Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Director ST Sibiu

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

 

DIRECTOR SUCURSALA DE TRANSPORT SIBIU

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • răspunde de realizarea eficienta, conform reglementarilor în vigoare şi a procedurilor specifice, a activităţilor desfăşurate în cadrul subunitatilor organizatorice din subordinea sa directa, în scopul îndeplinirii obiectului si misiunii acestora;
 • răspunde de îndeplinirea conditiilor licentei pentru transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem care se referă la activitătile specifice obiectului de activitate al ST;
 • coordoneaza si controleaza realizarea sarcinilor specifice pentru pesonalul de conducere si de executie din cadrul ST, in conformitate cu atributiile, responsabilitatile si competentele definite prin Regulamentul de organizare si functionare (ROF) al sucursalei si prin fisele de post;
 • răspunde de mentinerea în stare bună de functionare a retelelor electrice de transport, a statiilor electrice si a centrelor de teleconducere aflate în gestiune, conform normelor si reglementărilor în vigoare, precum si de modul de derulare al contractelor privind reparatiile si investitiile în conformitate cu programele aprobate;
 • asigură conducerea activitătilor ST, coordonarea si controlul acestora în ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane, inclusiv in ceea ce priveste recrutarea si pregatirea personalului;
 • răspunde de aplicarea programelor de implementare a strategiei Companiei la nivel de ST în domeniul securitătii instalatiilor si a fluxurilor de informatii si date;
 • asigură aplicarea în cadrul ST a strategiei de dezvoltare a Companiei, aprobată, precum si a programelor corespunzătoare aprobate;
 • gestionează bunurile Companiei si cele date în concesiune, din cadrul ST si răspunde de modul de administrare a acestora, cu respectarea prevederilor legale si ale contractului de concesiune a retelei electrice de transport a energiei electrice – RET si a terenurilor pe care aceasta este amplasată, a licentelor si a autorizatiilor ANRE, conform delegării de competentă dată de Directoratul Companiei.

 

Cerințe:         

 • Studii universitare tehnice (de preferintă în domeniul energetic) / economice;
 • Experiență: minimum 3 ani în management organizational si în activitatea de conducere echipe
 • Cunoasterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electronergetic National - SEN
 • Cunoasterea legislatiei în domeniul energetic si a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE;
 • Utilizare PC plus aplicatii soft-uri adecvate;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului;

 

Notă: Postul de "Director ST" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți la Direcția resurse umane, până la data de 07 iunie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția doamnei COSTEA Ana-Dora, prin email: dora.costea@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet