Editor de Bunuri

Anunț de recrutare DIRECTOR DIRECȚIE - DIRECȚIA CONTROL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

DIRECTOR DIRECȚIE – DIRECȚIA CONTROL

Principalele responsabilități ale postului:

 • răspunde de exercitarea controlului, stabilirea priorităţilor de control (administrativ intern şi financiar de gestiune) în baza Programului de control administrativ intern anual/trimestrial/lunar, respectiv planului anual şi a sarcinilor primite de la conducerea Companiei;

Control Intern Achiziţii şi Lucrări de Mentenanţă (CIALM):

 • avizeaza Ordinul de control aferent misiunilor de control planificate (tematice) şi aprobate prin Documentul Program de control la nivelul Companiei. Aprobă echipele şi Tematica de control (anexă la Ordinul de control);
 • avizează Rapoartele de control sau Notele de Informare întocmite de persoanele desemnate şi informările periodice înaintate spre aprobare conducerii Companiei;
 • răspunde de analizarea obiecţiunilor formulate de către entitatea verificată;
 • analizează și avizează cadrul normativ intern din perspectiva măsurilor de prevenire a fraudelor;
 • efectuează, în exercitarea controlului preventiv și operativ, monitorizările și verificările necesare prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de fraudă;

Control Financiar de Gestiune (CFG):

 • avizeaza planificarea controlului financiar de gestiune privind respectarea reglementărilor tehnice şi financiare aplicabile în cadrul tuturor entităţilor Companiei;
 • aprobă, în conformitate cu HG 1151/2012, realizarea controlului financiar de gestiune pentru toate domeniile de activitate de la nivelul Companiei, cât şi în entităţile organizatorice ale acesteia;
 • avizează "Programul activităţii de control financiar de gestiune".

Cerințe:         

 • Studii universitare superioare (S / ECTS + M) economice;
 • Experiență: minimum 10 ani lucraţi în domeniul control intern sau control financiar de gestiune;
 • Experiență: minimum 8 ani în activitatea de management organizațional / în activitatea de conducere echipe;
 • Certificari de control in activitatea financiar – contabila, sistem informatic sau in activitatea de inspectie generala constituie un avantaj;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

Notă: Postul de "director direcție DCTR" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel Strict Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 04 / 12 / 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 4 021.303.5842.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet