Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare DIRECTOR DIRECȚIA EXPLOATARE MENTENANŢĂ

Proces de selecţie  ANULAT conform anunţului ce poate fi consultat  AICI 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

DIRECTOR DIRECȚIA EXPLOATARE MENTENANŢĂ

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • conduce, coordonează și răspunde de activitatea structurilor organizatorice din subordine pe domeniul de activitate;
 • coordoneaza activitatea de mentenanta, elaborarea şi realizarea Programelor de mentenanţă pe termen scurt, mediu şi lung la nivelul Companiei;
 • coordoneaza activităţile de exploatare, inclusiv a celor privind telecomanda şi supravegherea instalaţiilor electrice;
 • răspunde de elaborarea, implementarea, urmarirea, evaluarea rezultatelor si actualizarea strategiilor de mentenanţă, de exploatare si a celei de telecomandă şi supraveghere instalatii;
 • răspunde de coordonarea acţiunilor de mentenanţă coroborat cu programele de retrageri din exploatare;
 • coordoneaza modul de constituire şi gestionare a stocurilor aferente mentenantei (stoc de securitate de echipamente la nivelul CNTEE "Transelectrica"- S.A., stoc de intervenţie de echipamente şi piese de schimb la nivelul entităţilor teritoriale);
 • raspunde de actualizarea şi urmărirea cadrului contractual în activitatea de mentenanţă (minora şi majoră, lucrări speciale, etc.) dupa caz.

Cerințe:         

 

 • Studii universitare tehnice în domeniul electroenergetic / electrotehnic / inginerie electrica;
 • Experiență: minimum 5 ani in activitatea de exploatare si mentenanta a instalatiilor electroenergetice;
 • Experiență: minimum 3 ani în activitatea de management organizațional si în activitatea de conducere echipe
 • Experienta in derularea contractelor de achizitii de produse, lucrari si servicii;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul exploatării și mentenanței;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementarilor Autorității Naționale de Reglementare – ANRE în domeniul Energiei;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale
 • Cunoașterea limbii engleze (scris si vorbit)
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului;

 

Notă: Postul de "director direcție DEM" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți la Direcția resurse umane, până la data de 31 ianuarie 2018, un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția doamnei Mihaela Andreescu, prin email: mihaela.andreescu@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.5783.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet