Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - CONSILIER JURIDIC STAGIAR

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției juridice si contencios (DJC) – Serviciul derulare investitii si mentenanta (SDIM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

CONSILIER JURIDIC STAGIAR

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • răspunde de asigurarea asistenţei de specialitate pentru respectarea legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor Companiei, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • răspunde de redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Companiei, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • verifică legalitatea actelor cu caracter juridic primite spre avizare, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • avizează acte cu caracter juridic, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • asigură consultaţii şi formulează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului incidente obiectului de activitate al Companiei, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • participă în grupuri de lucru sau comisii în legatură cu activitatea Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • răspunde de redactarea clauzelor impuse de legislaţie în proiectele de contracte, pe sfera de activitate a serviciului Derulare Investitii si Mentenanta.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare juridice;
 • Experienta in domeniul juridic reprezinta un avantaj;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale/in domeniul achizitiilor publice/drept civil/drept administrativ/drept comercial/drept penal. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, constituie un avantaj;
 • Cunostinte temeinice ale Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutul profesiei;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport al energiei electrice si furnizarea seviciului de sistem;
 • Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit);
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Abilitati foarte bune de comunicare;
 • Bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate;
 • Foarte bune abilitati de organizare a timpului.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 06 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet