Editor de Bunuri

Anunț de recrutare CONSILIER DE SPECIALITATE - CD

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Cabinet Directorat (CD), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a două posturi de:

CONSILIER DE SPECIALITATE

Principalele responsabilități ale postului:

 • Monitorizeaza programele de finantare initiate/gestionate de Comisia Europeana care acopera sectorul  energiei electrice, în special sectorul de transport al energiei electrice;
 • Asigura legatura cu organismele de finantare din cadrul Comisiei Europene, care gestioneaza Acordurile de finantare incheiate intre Comisia Europeana si CNTEE Transelectrica S.A;
 • Participa la prezentari / info days initiate de Comisia Europeana privind programele de finantare in care proiectele CNTEE Transelectrica S.A sunt / pot fi eligibile;
 • Identifica si stabileste relatii de lucru cu europarlamentarii romani si straini dispusi sa sprijine activitatea si interesele CNTEE Transelectrica S.A.

Cerințe:

 • Studii superioare (S / ECTS + M);
 • Experienţă în activităţi specifice înfiintării de reprezentanţe în cadrul UE;
 • Mobilitate în efectuarea sarcinilor de serviciu în cadrul teritorial, national şi international;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 15 iunie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet