Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Consilier de specialitate

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Cabinet Directorat (CD), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

CONSILIER DE SPECIALITATE

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • realizează analize, studii și sinteze în domeniul formării profesionale și întocmește puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acţiuni, soluţii şi/sau recomandări care să faciliteze conducerii Companiei luarea hotărârilor/deciziilor;
 • participă, pe bază de mandat/delegare la întâlniri pe teme de specialitate incidente obiectului de activitate a postului, cu specialiştii din Companie;
 • participă, pe bază de mandat/delegare ca împuternicit al Directoratului Companiei, la reuniuni tehnico-ştiinţifice, simpozioane, expoziţii şi târguri, pentru a exprima punctul de vedere al Companiei;
 • elaborează strategia privind formarea şi perfecţionarea profesionalã a personalului din cadrul Companiei, programul anual de intretinere, formare, perfectionare si dezvoltare profesionala a personalului din cadrul Companiei (în baza Planului de formare profesională - componentă a CCM), pe baza propunerilor primite de la conducãtorii entităţilor organizatorice responsabile de activitãţi, stabileşte evoluţia necesarului de personal, pe nivele de pregătire, în corelare cu activităţile de bază ale Companiei şi gradul de retehnologizare şi modernizare al instalaţiilor.

 

Cerințe:

 • Studii superioare (S / ECTS + M);
 • Experiență în activitatea de formare profesională;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale:
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21 iunie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet