Editor de Bunuri

Anunt de recrutare conducator auto (sofer)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției management integrat și servicii suport (DMISS) – Departamentul logistic și administrativ (DLA) – Serviciul auto, am demarat selecția pentru ocuparea temporara a postului de:

 

CONDUCĂTOR AUTO (ȘOFER)  

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Preia de la inspectorul exploatare trafic, obligatoriu pe baza de proces verbal, autovehicolul pe care il are in exploatare;
 • Asigura consemnarea fiecarei curse efectuate in foaia de parcurs solicitand beneficiarului cursei semnatura de confirmare, dupa care parcheaza autoturismul;
 • Asigura predarea foilor de parcurs in termen de cel mult 24 ore de la eliberarea lor;
 • Participa direct la receptia lucrarilor de intretinere a autovehiculului pe care il are in primire;
 • Raspunde de respectarea programului stabilit de conducatorul delegatiei si de beneficiar, avand un comportament corespunzator.

 

Cerințe:

 • Studii medii, experiență minim 5 ani in domeniul auto - activitatea de conducere a autovehiculelor;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare   in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoasterea legislatiei rutiere;
 • Cunoasterea normelor tehnice ce reglementeaza activitatea serviciului auto;
 • Permis de conducere auto (pentru conducerea frecventa in interes de serviciu a autovehiculelor) categoria B;
 • Capacitate de a relationa optim cu cei din jur;
 • Competente si abilitati de comunicare eficienta;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
 • Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Rezistenta la stres;
 • Disponibilitate de a lucra la program prelungit.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 23 mai 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.5842.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet