Editor de Bunuri

Anunt de recrutare AUDITOR INTERN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Audit public intern (API), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

AUDITOR INTERN

Principalele responsabilități ale postului:

 • realizează acţiuni de audit public intern în toate structurile organizatorice ale Companiei în conformitate cu programele aprobate şi sarcinile directe date de şeful API;
 • auditează modul de respectare a reglementărilor tehnice, economice şi financiare în cadrul Companiei;
 • desfăşoară misiuni de asigurare, consiliere sau evaluare formalizate prevăzute în planul anual, sau ad-hoc la solicitarea conducerii Companiei sau a structurilor din cadrul acesteia;
 • aplică strategia tehnică, economică şi financiară aprobată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cerințe:         

 • Studii superioare (S / ECTS+M) economice / juridice;
 • Experienta relevantă în domeniul auditului public intern, activitatea de transport energie electrică sau în activitatea financiar – contabilă: minimum 2 ani;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislatia incidentă domeniului de activitate, programe de pregătire/perfecţionare, cursuri de audit public intern;
 • Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate pentru interpretari economice/juridice/tehnice ale   proceselor din cadrul structurilor auditate;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator;
 • Cunoaşterea uneia dintre limbile utilizate la nivelul Uniunii Europene;
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru deplasări și mobilitate.

Două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern conform art. 2.3.4.1.1. lit. d) din HG nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Definitivarea pe postul de auditor intern este condiționată de obținerea avizului UCAAPI / compartimentul de audit intern, responsabil cu atribuția de avizare conform HG nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 13 noiembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet