Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - AJUTOR ȘEF TURĂ STAȚII GR.4

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în condiţii normale a activităţii de exploatare la stația electrică Mostistea din cadrul Centrului de Exploatare Slobozia, am demarat acțiunea de selecție externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                              "AJUTOR ȘEF TURĂ STAȚII GR.4"

 

Responsabilități:

 •   Exploatarea si supravegherea instalațiilor din stația electrică Mostistea, efectuarea de manevre  programate și manevre pentru eliminarea incidentelor ;
 •    Aplicarea normelor metodologice și a dispozițiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor in instalațiile stației electrice;
 •    Răspunde de pregătirea și executarea manevrelor în instalații în conformitate cu „Regulamentul general de   manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune" și participă la recepția lucrărilor de mentenanță și reparații specifice;
 •    Obligativitatea de a se prezenta la serviciu conform cu programul stației, precum și disponibilitatea de a se prezenta la serviciu în cel mai scurt timp atunci când este solicitat în cazuri de avarii sau alte urgențe;
 •    Respectarea normativelor, instrucțiunilor si procedurilor privind activitatea de exploatare a instalațiilor.
 • Realizeaza, impreuna cu seful de tura, continuitatea in alimentarea cu energie electrica a consumurilor prin exploatarea si supravegherea echipamentelor conform instructiunilor tehnice interne, executarea corecta a manevrelor si lichidarea corecta a incidentelor si avarilor, executarea tuturor dispozitiilor date de seful de tura privind alimentarea consumatorilor la tensiunea nominala prin mentinerea frecventei si stabilitatii sistemului energetic.
 • Asigura impreuna cu seful de tura functionarea economica a echipamentelor si instalatiilor din statia de transformare prin respectarea graficelor de functionare a transformatoarelor, a bobinelor de stingere,etc.(cu exceptia perioadelor in care dispecerul dispune alt regim de functionare), functionarea optima a instalatiilor de incalzire tehnologice si netehnologice, a bateriilor de racire ale transformatoarelor, a iluminatului interior si exterior.
 • Are obligatia sa nu paraseasca camera de comanda fara aprobarea sefului de tura.

 

 Cerințe:

 • Nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS/Școala de maiștri/Studii medii/Școala profesională
 • Experientă in domeniul energetic constituie un avantaj;
 • Cunostințe de operare PC aplicații software de uz general;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, prescripțiilor tehnice si a regelementărilor ANRE;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

 

                                            

 

 

Informații generale:

   Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 08.05.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii);
 • Adeverinta medicală de la medicul de familie;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă – dacă este cazul;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente.

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021.201.62.30.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet