Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - AJUTOR ȘEF TURĂ STAȚII GR. 4

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Exploatare Ploiesti, stația electrică Teleajen, am demarat acțiunea de selecție internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                             AJUTOR ȘEF TURĂ STAȚII GR. 4

 

Responsabilități:

 • Exploatarea si supravegherea instalațiilor din stația electrică Teleajen, efectuarea de manevre  programate și manevre pentru eliminarea incidentelor ;
 • Aplicarea normelor metodologice și a dispozițiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor in instalațiile stației electrice;
 • Răspunde de pregătirea și executarea manevrelor în instalații în conformitate cu „Regulamentul general de   manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune" și participă la recepția lucrărilor de mentenanță și reparații specifice;
 • Obligativitatea de a se prezenta la serviciu conform cu programul stației, precum și disponibilitatea de a se prezenta la serviciu în cel mai scurt timp atunci când este solicitat în cazuri de avarii sau alte urgențe;
 • Respectarea normativelor, instrucțiunilor si procedurilor privind activitatea de exploatare a instalațiilor.

 

 Cerințe:

 • Nivel studii: "S/ECTS+M/ECTS/Ms/M/Sc. profesionala în domeniul energetic, electric, electroenergetic, electrotehnic;       
 • Experiență minim 2 ani electrician exploatare/mentenanta instalatii de 110 - 400kV;
 • Cunoștințe specifice postului;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, prescripțiilor tehnice si a regelementărilor ANRE în domeniul energetic;
 • Cunoașterea activităților representative din SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • Cunostințe de operare PC aplicații software de uz general;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Capacitatea de adaptare la reguli și instrucțiuni;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 14.09.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.


Editor de Bunuri

#hide the portlet