Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Ajutor sef tura statii gr 3, 4 - Statia 220/110/20 kV - Centrul de Exploatare Mures

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii de exploatare in Statia 220/110/20 kV Ungheni din cadrul CE Mures, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"AJUTOR SEF  TURA STATII gr.3,4"

 

Principalele responsabilitati:

 • Exploatarea/supravegherea instalatiilor din statia 220/110/20 kV Ungheni, in conditii de siguranta conform procedurilor si prescriptiilor in vigoare
 • Executarea lucrarilor de exploatare
 • Supravegherea personalului de paza care raspunde de siguranta si ordinea statiei Ungheni in timpul serviciului
 • Completarea documentatiei operative si transmiterea informatiilor la DEN, DET, DED, DEDLE si CTSI

Cerinte:

 • Studii de specialitate: electrotehnica, electromecanica, ingineria sistemelor electroenergetice, sisteme electrice, energetica industriala nivel de studii S / ECTS+M / SSD / ECTS / Ms / M / Scoala profesionala,
 • Responsabilitate, seriozitate, consecventa, lucru in echipa, rezistenta la stres si disponibilitate la program prelungit. Durata timpului de lucru este de 12 ore/tura.
 • Experienta minim 1 an in domeniul studiilor absolvite
 • Cunostinte operare PC

Persoanele interesate, vor transmite pana pe data de 25.05.2018 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu  (pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro sau tel/fax: 0269-207120 / 0269-207101) urmatoarele documente:

 • Formularul Cerere inscriere,
 • Formularul Declaratie pe proprie raspundere care atesta lipsa incompatibilitatilor prevazute de CCM aplicabil, precum si de legislatia in vigoare,
 • CV actualizat (tip Europass),
 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,
 • Acte de studii care atesta studiile/specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,
 • Carnet de munca completat si incheiat la data de 01.01.2011 (dupa caz) – original si copie         si/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata;
 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte daca, candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea pe postul de munca vacant – original.

Selectia se va desfasura sub forma de proba scrisa si interviu.

Candidatii inscrisi vor fi anuntati cu privire la data, locatia si ora desfasurarii selectiei.

Tematica de concurs si bibliografia aferenta, se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu.

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

Nu se asigura locuinta.


Editor de Bunuri

#hide the portlet