Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4

 

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu - CE Mures – Statia 220/110/20 kV Ungheni, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4"

 

Principalele responsabilitati:

 • Exploatarea/supravegherea instalatiilor din statia 220/110/20 kV Ungheni, in conditii de siguranta conform procedurilor si prescriptiilor in vigoare;
 • Executarea lucrarilor de exploatare;
 • Supravegherea personalului de paza care raspunde de siguranta si ordinea statiei Ungheni in timpul serviciului;
 • Completarea documentatiei operative si transmiterea informatiilor la DEN, DET, DED, DEDLE si CTSI.

 

Cerinte:

 • Studii: S / ECTS+M / SSD / ECTS / Ms / M / Sc.profesionala – specializari: sisteme electrice, electrotehnica, electromecanica, ingineria sistemelor electroenergetice / electroenergetica, energetica industriala;
 • Responsabilitate, seriozitate, consecventa, lucru in echipa, rezistenta la stres si disponibilitate la program prelungit;
 • Experienta minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite;
 • Cunostinte operare PC.

 

Pentru a aplica pe acest post si considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți pana pe data de 23.05.2019 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu, pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro sau la fax: 0269-207101, urmatoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass),
 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,
 • Acte care atesta studiile / specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,
 • Carnet de munca completat si incheiat la data de 01.01.2011 (dupa caz) – original si copie         si/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata;
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca sunteti apt din punct de vedere al sanatatii pentru a va desfasura activitatea pe postul vacant – original.
 • Formularul "Cerere de inscriere"- se va completa la sediul sucursalei

Selectia se va desfasura sub forma de proba scrisa si interviu, in data de 30.05.2019, ora 09:00 la sediul ST Sibiu.

Relații suplimentare se pot obține la: SRU- 0269/207.120.

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet