Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea, reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu - CE Brasov - Statia 400/110 kV Dirste, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4"

 

Responsabilitati:

 • Cunoasterea instalatiilor de circuite primare si secundare din statia 400 kV Dirste;
 • Supravegherea instalatiilor, control periodic in instalatii, manevre in instalatii electrice din statie;
 • Executarea lucrarilor pe baza de AS si DV;
 • Intocmirea FME, AL, procedurilor si a instructiunilor privind exploatarea instalatiilor;
 • Urmarirea si receptia lucrarilor de mentenanta;
 • Verificarea documentelor in urma lucrarilor, conform planului calitatii;
 • Verificarea si urmarirea parametrilor electrici ai echipamentelor din statii.

 

Cerinte:

 • Studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M/Scoala profesionala – specializarile: sisteme electrice, electrotehnica, electromecanica, ingineria sistemelor electroenergetice / electroenergetica, energetica industrial;
 • Cunoasterea instalatiilor primare si secundare din statii;
 • Cunoasterea normelor de verificare a aparatajelor primare si secundare din statii;
 • Cunoasterea regulamentului general de manevre, instructunilor SM, instructiunilor PSI;
 • Cunostinte de operare/utilizare PC (Office, Baza de date);
 • Capacitate de lucru in echipa, lucru in tura de 12 ore, disponibilitate la program prelungit in caz de nevoie.

 

Pentru a aplica pe acest post si considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți pana pe data de 18.04.2019 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu, pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro sau la fax: 0269-207101, urmatoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass),
 • Carte de identitate / buletin identitate – copie,
 • Acte care atesta studiile / specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie,
 • Carnet de munca completat si incheiat la data de 01.01.2011 (dupa caz) – original si copie         si/sau adeverinta din care reiese experienta solicitata,
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca sunteti apt din punct de vedere al sanatatii pentru a va desfasura activitatea pe postul vacant – original,
 • Formularul "Cerere de inscriere"- se va completa la sediul sucursalei.

 

Selectia se va desfasura sub forma de proba scrisa si interviu, in data de 24.04.2019, ora 09:00 la sediul ST Sibiu.

 

Relații suplimentare se pot obține la: SRU- 0269/207.120.

 

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet