Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - Ajutor şef tură stații gr. 1,2 - C.E. Tulcea, Stația Isaccea

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

              Motivul recrutării

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul C.E. Tulcea – Stația Isaccea, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

"Ajutor şef tură  stații gr. 1,2"

 

             Responsabilităţi

  • Asigură exploatarea stației în condiții de siguranță a Sistemului electroenergetic național;
  • Efectuarea de manevre programate normal sau accidental în instalațiile exploatate la dispoziția/ cu aprobarea centrelor de dispecer cu autoritate de decizie a echipamentelor;
  • Asigurarea măsurilor organizatorice și tehnice pentru execuția de lucrări în instalații;

 

             Cerinţe

  • Studii: superioare,  superioare de scurtă durată, studii medii profil electric, școala de maiștri profil electric (S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M/Sc.prof);
  • Cunoștințe privind modul de organizare și de desfășurare a activităților de exploatare, cunoștințe utilizare PC, cunoașterea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor primare și secundare dintr-o stație electrică de transformare, cunoașterea regulamentelor, normelor tehnice, prescripțiilor energetice specifice stațiilor electrice,

 

             Informații generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 26.08.2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Serviciul resurse umane, în atenția doamnei Mihaela Tîncabă, șef SRU,   email:  mihaela.tincaba@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la: telefon - 0241/607563 Șef Serviciu resurse umane – S.T.Constanța.

 

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Secretariat-ST Constanța) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet