Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - AJUTOR SEF TURA STATII

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu - CE Mures – Statia 220/110/20 kV Ungheni, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

"AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4"

 

Responsabilitati:

  • Exploatarea/supravegherea instalatiilor aferente statiei Ungheni;
  • Executarea lucrarilor de exploatare;
  • Supravegherea personalului de paza, raspunde de siguranta si ordinea statiei Ungheni in timpul serviciului;
  • Completarea documentatiei operative si transmiterea informatiilor la DEN, DET, DED DEDLE si CTSI;

 

Cerinte:

  • Studii de baza: S(superioare)/ECTS+M(sistemul european de credite de studiu transferabile cu masterat)/SSD (studii de scurtă durată)/ECTS(sistemul european de credite de studiu transferabile), Ms/M/Scoala profesionala, domeniul electric sau domeniul energetic/electro-energetic;
  • Experienta in domeniul studiilor absolvite min 1 an;
  • Responsabilitate, seriozitate, consecventa, rezistenta la stres si disponibilitate la program prelungit, abilitate de lucru in echipa;
  • Cunostinte operare PC;
  • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta.

 

Daca va intereseaza acest post si considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți pana la data de 13.11.2019 inclusiv, un CV actualizat (tip Europass), care sa prezinte concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale care vor respecta intocmai cerintele postului referitoare la studii si experienta, specificand denumirea postului pentru care candidati, la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu, pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro sau la fax: 0269-207101;

 

 

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/207120_SRU.

 

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Sibiu) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare).

 

 

După perioada de depunere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

Selectia se va desfasura la sediul ST Sibiu din B-dul Corneliu Coposu, nr.3 si va consta in proba scrisa si interviu, la o data care se va comunica ulterior.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet