Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - AJUTOR SEF TURA STATII

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea, reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu - CE Mures – Statia 220/110/20 kV Ungheni, am reluat selectia externa pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"AJUTOR SEF TURA STATII GR.3,4"

 

Responsabilitati:

  • Exploatarea/supravegherea instalatiilor aferente statiei Ungheni;
  • Executarea lucrarilor de exploatare;
  • Supravegherea personalului de paza, raspunde de siguranta si ordinea statiei Ungheni in timpul serviciului;
  • Completarea documentatiei operative si transmiterea informatiilor la DEN, DET, DED DEDLE si CTSI;

Cerinte:

  • Studii de baza: S/ECTS+M/SSD/ECTS, Ms/M/Scoala profesionala, domeniul electric sau domeniul energetic/ electroenergetic;
  • Responsabilitate, seriozitate, consecventa, rezistenta la stres si disponibilitate la program prelungit, abilitate de lucru in echipa;
  • Cunostinte operare PC;
  • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta.

 

Informatii generale:

Pentru a aplica pe acest post, daca considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să transmiteti până la data de 04.12.2019 inclusiv, un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la  Serviciul Resurse Umane, in atentia d-nei Mioara Stancu, pe adresa de email: mioara.stancu@transelectrica.ro.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/207115_SRU.

 

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Sibiu) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet