Editor de Bunuri

Anunt de recrutare ADMINISTRATOR REȚEA PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul comunicații, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ADMINISTRATOR REȚEA PRINCIPAL SPECIALIST

Principalele responsabilități ale postului:

 • răspunde de activitatea de administrare a sistemelor și serviciilor de comunicații aferente SEN și piața de echilibrare;
 • definește, elaborează și trimite spre aprobare procedurile referitoare la activitățile de mentenanță, administrare și back-up pentru sistemele de comunicații SEN și piața de echilibrare;
 • întocmește documentația aferentă sistemelor de comunicații EMS – SCADA și cea privitoare la modificările efectuate pe acestea;
 • monitorizează și analizează starea sistemelor de comunicații aferente activității de comunicații și propune alocarea de resurse în vederea optimizării funcționării acestora;
 • se asigură de aplicarea politicilor interne de securitate a aplicațiilor informatice necesare pentru managementul sistemelor de comunicații;
 • coordonează întreținerea aplicațiilor informatice aferente activității de management a sistemelor de comunicații (versiuni noi, migrarea pe alte echipamente sau pe alte medii de programare);
 • propune și implementează soluții pentru rezolvarea evenimentelor și incidentelor produse în cadrul sistemelor de comunicații aferente Transelectrica;
 • analizează, evaluează și emite puncte de vedere cu privire la documentațiile tehnice supuse verificării și avizării Consiliului Tehnico - Economic și Științific al Transelectrica;
 • întocmeşte documentații de achiziție pentru sisteme și componente aferente sistemelor de comunicații;
 • participă ca resursă tehnică în cadrul proiectelor de investiții care vizează sistemele de comunicații;
 • participă la testarea și recepția serviciilor de comunicații furnizate în baza contractelor încheiate;
 • răspunde de implementarea procedurilor aprobate privind modul de administrare și exploatare a sistemelor de comunicații;
 • elaborează și propune spre aprobare proceduri cu privire la activități ce implică utilizarea de resurse specifice sistemelor de comunicații;
 • participă la analiza documentațiilor elaborate în cadrul altor departamente, documentații ce privesc sistemele de comunicații ale Transelectrica.

 

Cerințe:         

 • studii superioare tehnice de specialitate cu diplomă de licență în unul din domeniile: telecomunicații, IT, informatică, energetic;
 • cursuri de specialitate într-unul din domeniile: telecomunicații, IT, informatică, energetic.

Cunoștințe necesare postului:

 • cunoștințe privind administrarea/utilizarea tehnologiilor din domeniul telecomunicațiilor;
 • cunoștințe privind funcționarea și specificul sistemelor de comunicații SEN;
 • cunoștințe privind sistemele de telecomunicații utilizate de sistemele de achiziție și prelucrare a datelor din mediile industriale, preferabil pentru cele utilizate în activitatea de conducere prin dispecer a Sistemului Electroenergetic;
 • cunoștințe avansate privind funcționarea rețelelor de voce, date și de videoconferință;
 • capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 • cunoștințe medii în domeniul arhitecturii hardware și software a calculatoarelor și serverelor;
 • ccunoștințe medii privind securitatea cibernetică;
 • cunoasterea limbii engleze – nivel mediu.

Experiență:  minim 3 ani;

 • Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • Rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 14 noiembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet