Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare -ADMINISTRATOR BAZE DATE PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul informatică de gestiune și administrare resurse IT (DIGAR IT),  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ADMINISTRATOR BAZE DATE PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Răspunde de activitatea de administrare a sistemelor si serviciilor IT&C aferente activității de informatică managerială în cazul în care îi sunt atribuite roluri administrative: sistemele de baze de date primite spre administrare;
 • Coordonează proiectarea și implementarea modificărilor în cadrul bazelor de date primite spre administrare;
 • Definește, elaborează și trimite spre aprobare procedurile referitoare la activitățile de mentenanță, administrare și back-up pentru bazele de date primite spre administrare;
 • Întocmește documentația aferentă bazelor de date primite spre administrare și cea privitoare la modificările efectuate pe acestea;
 • Asigură gestionarea licențelor pentru bazele de date primite spre administrare;
 • Asigură aplicarea politicilor interne de securitate în bazele de date;
 • Monitorizează și coordonează toate operațiile executate pe bazele de date primite spre administrare și asigură, împreună cu furnizorul serviciilor de mentenanță, rezolvarea incidentelor și disfuncționalităților;
 • Coordonează și monitorizează restaurarea și recuperarea bazelor de date alterate;
 • Coordonează instalarea si testarea actualizărilor și patch-urilor;
 • Asigură monitorizarea și raportarea privind operațiunile de mentenanță și administrare efectuate asupra bazelor de date primite spre administrare și a sistemelor hardware pe care acestea rulează.

Cerințe:         

 • Studii superioare (S/ECTS+M);
 • Experiență:  minim 3 ani in domeniul IT.
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem şi, în mod deosebit, activitate de asigurare a accesului la reţelele electrice de interes public;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cursuri de specialitate într-unul din domeniile IT, informatică, energetic preferabil cu specializare in informatică industrială (științe inginerești aplicate, informatică industrială aplicată în energetică);
 • Cunoștințe necesare postului:
 • Cunoștințe medii în domeniul bazelor de date, cu aptitudini de lucru cu cel puțin una din următoarele tehnologii: Oracle, PL SQL, SQL, MySQL;
 • Capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 • Cunoștințe medii în domeniul arhitecturii hardware si software a calculatoarelor și serverelor;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicatiilor şi a reglementărilor Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii - ANCOM;
 • Cunoasterea legislatiei cu privire la achizitiile publice;
 • Cunoasterea noilor tehnologii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii;
 • Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Abilități de prezentare și comunicare;
 • Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • Rezistenţă la stres şi disponibilitatea la deplasari interne si externe / de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 16 februarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet