Editor de Bunuri

ANUNŢ de organizarea a unei LICITAŢII PUBLICE în plic închis, în vederea valorificării mijloacelor fixe, la pachet, ca deșeuri nesortate și nedezmembrate

Sucursala de Transport Timisoara, cu sediul in Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, telefon 0256 294054, fax 0256 219963, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J35/906/2000, CUI 13408690, CIF RO 13328043, avand cont IBAN RO66 RNCB 0249 0492 7210 0001deschis la BCR Timisoara, anunta organizarea unei licitatii publice in plic inchis, in vederea valorificarii mijloacelor fixe, la pachet, ca deseuri nesortate si nedezmembrate, conform documentatiei de valorificare.

Detalii si conditii de participare se obtin de la Serviciul Comercial, de la urmatoarele persoane de contact: Catalin Oros, telefon 0256/265141, e-mail catalin.oros@transelectrica.ro, Diana Mirea, telefon 0256/265140 e-mail diana.mirea@transelectrica.ro. Documentatia de valorificare poate fi pusa la dispozitia celor interesati, contra cost. Costul documentatiei este de 15 lei, suma care poate fi achitata la casieria S.T. Timisoara sau prin OP.

Dosarul de inscriere va fi depus la registratura S.T. Timisoara din p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, pana la termenul limita de 27.03.2019 ora 10.00.

Sedinta de deschidere a dosarelor de inscriere la licitatia publica cu oferta de pret in plic inchis are loc in data de 27.03.2019, ora 11,00 la Sediul Sucursalei de Transport Timisoara din P-ta Romanilor nr. 11.

Participantii selectati in urma analizei documentelor din dosarul de inscriere (Etapa I), vor participa ulterior la sedinta de licitatie publica in plic inchis (Etapa II)


Editor de Bunuri

#hide the portlet