Editor de Bunuri

Anunț de organizare licitație publică cu ofertă de preț în plic închis

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. – Sucursala de Transport Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, B-dul Corneliu Coposu , nr. 3, jud. Sibiu, cod postal 550245, tel: 0269-207122, fax: 0269-207101, organizează licitaţie publică cu oferta de pret in plic inchis, pentru vanzarea pe loturi a mijloacelor fixe si bunurilor materiale aprobate la casare, ca deseuri nedezmembrate si nesortate, provenite din lucrari in instalatiile CNTEE Transelectrica SA Sucursala Sibiu.

Conditiile si cerintele de participare la procedura de valorificare, sunt prevazute in documentatia de vanzare.

Pentru participarea la licitaţia publică cu oferta de pret in plic inchis, operatorii economici interesati vor depune la registratura de la sediul Sucursalei Sibiu, pana cel tarziu in data de 05.12.2018, ora 1000, dosarul cu documentele solicitate prin documentatia de vanzare.

Licitaţia publică cu oferta de pret in plic inchis, pe loturi se va desfasura la sediul Transelectrica Sucursala Sibiu, in conformitate cu cerintele si conditiile din instructiunile pentru ofertanti. La licitaţia publică cu oferta de pret in plic inchis, pe loturi pot participa numai persoane juridice.

Pretul minim de pornire a licitatiei, pe fiecare lot in parte, este de:

  •             Lot 1=    144.065,06 lei;
  •             Lot 2=    202.280,42 lei;
  •             Lot 3=  1.963.180,74 lei.

Bunurile scoase la vanzare pot fi vizionate cu respectarea precizarilor din documentatia de valorificare.

Documentatia de valorificare pentru participarea la licitatie se poate obtine de la sediul Transelectrica Sucursala Sibiu – Serviciul Comercial, in baza unei solicitari scrise transmisa la fax nr. 0269 207101.   

Alte informatii suplimentare/clarificari se pot solicita de la CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Sibiu, Serv. Comercial, telefon 0269 207122 sau fax 0269 207101.


Editor de Bunuri

#hide the portlet