Editor de Bunuri

Anunt de licitaţie publică cu strigare pentru Vanzarea deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si deseuri fara valoare rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la declasare/casare

CNTEE. „TRANSELECTRICA" S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei, nr. 5, loc. Craiova, judeţul Dolj, cod 200581, organizează licitaţie publică cu strigare pentru "Vanzarea deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si deseuri fara valoare rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la declasare/casare".

Depunerea dosarelor este permisa pana in data de 01.08.2019 ora 16:00 si se va desfasura in conformitate cu Instructiunile pentru ofertanti, la sediul Sucursalei. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/307136, fax 0251/307100 sau mail raluca.andreescu@transelectrica.ro. La licitaţie pot participa persoane juridice conform instructiunilor.

Documentatia pentru licitatie se poate procura de la sediul Sucursalei, in baza unei cereri scrise, semnata si stampilata de reprezentantul legal, transmisa pe fax sau adresa de mail de mai sus.


Editor de Bunuri

#hide the portlet