Editor de Bunuri

Anunț de consultare publică privind Procedura Operaționala Colectarea, agregarea, validarea și transmiterea valorilor măsurate și agregate pentru decontarea lunară pe piața de echilibrare și pentru stabilirea dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea

Conform prevederilor art. 13 din Ordinul Președintelui ANRE nr. 93/16.05.2018, publicat în Monitorul Oficial al româniei nr 498/18.06.2018, CNTEE Transelectrica SA și operatorii de măsurare elaborează, în cadrul unui proces de consultare publică, procedurile necesare în vederea desfășurării activităților ce le revin. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerea CNTEE Transelectrica SA privind conținutul:

  1. Procedurii Operaționale «Colectarea, agregarea, validarea și transmiterea valorilor măsurate și agregate pentru decontarea lunară pe piața de echilibrare și pentru stabilirea dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea».

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 20.08.2018, la adresele de e-mail metering.omepa@transelectrica.ro, elena.constantin@transelectrica.ro, ca documente word și pdf.


Editor de Bunuri

#hide the portlet