Editor de Bunuri

Anunț de anulare a procedurii de recrutare pentru postul de INGINER DEN (pentru DET București)

CNTEE Transelectrica SA anunță anularea procesului de selecţie şi recrutare pentru postul de "inginer DEN (pentru DET București)" în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția planificare funcționare SEN (DPF SEN) – Serviciul management sisteme control, protecții și automatizări pentru rețeaua 110 kV (SMSCPA), publicat pe site în data de 11 ianuarie 2019.

Demersurile în vederea reluării procesului de recrutare și selecție se vor face în conformitate cu prevederile Procedurii "Recrutarea și selecția de personal în CNTEE Transelectrica SA".


Editor de Bunuri

#hide the portlet