Editor de Bunuri

Anunț Consultare Publica. Procedura procedura Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea ofertelor pe piaţa de echilibrare, Cod: TEL 07.VI ECH DN 138

Conform prevederilor articolului 7 din Ordinul ANRE nr. 31/31.01.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018, CNTEE Transelectrica SA elaborează procedurile operaționale pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerile CNTEE Transelectrica SA procedura „Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea ofertelor pe piaţa de echilibrare", Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/138.

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 09.08.2018, la adresa de e-mail ope@transelectrica.ro ca documente Word și PDF.


Editor de Bunuri

#hide the portlet