Editor de Bunuri

Anunt Conform deciciei etapei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului

" C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. – Sucursala de Transport Sibiu, titular al investitiei „Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV si celule aferente, in statia Iernut si modernizarea sistemului de comanda si control al statiei 400/220/110/6 kV Iernut", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului – de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures, pentru proiectul „Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV si celule aferente, in statia Iernut si modernizarea sistemului de comanda si control al statiei 400/220/110/6 kV Iernut" propus a fi amplasat in judetul Mures, localitatea Iernut, str.Energeticii nr.1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Mures din Tg. Mures str.Podeni nr.10, zilnic, intre orele 9:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt"

Director

Dr. ing. Valentin ZAHARESCU


Editor de Bunuri

#hide the portlet