Editor de Bunuri

Anunt catre participantii la piata de alocare de capacitate

RO

Stimati parteneri,

Va informam ca incepand cu ziua de livrare 1 Februarie 2018, notificarea drepturilor fizice de transport pe granita Romania-Ungaria poate fi realizata in conformitate cu principiul de nominalizare de tipul M:N.

Principiul de nominalizare de tipul M:N pe granita Romania-Ungaria va fi posibil atat pentru notificarile pe termen lung cat si pentru cele intrazilnice.

Avand in vedere dificultatile tehnice datorate migrarii de la principiul 1:1 (valid pentru ziua de livrare 31 Ianuarie 2018) catre principiul M:N (valid pentru ziua de livrare 1 Februarie 2018), sesiunile 4, 5, 6 ale licitatiilor intrazilnice de capacitate aferente zilei de 31 Ianuarie 2018 vor fi anulate.

Regulile de nominalizare se regasesc pe site-ul Transelectrica la sectiunea:  Home -> Piața de Electricitate -> Piața de alocare a capacităților pe liniile de interconexiuni -> Reguli Alocare - Ungaria.

 

ENG

Dear Partners,

Please be informed that staring with the business day 1-Feb-2018, the use of the physical transport rights on the Romania-Hungary border can be performed with the application of M: N principle.

The M:N nomination principle on Romania-Hungary border will be possible for both long-term and intraday schedules.

Taking into account the technical issues due to the migration from 1:1 principle (still valid for the delivery day 31-Jan-2018) to the M:N principle (valid for the delivery day 1-Feb-2018), sessions 4, 5, 6 of the intraday capacity auctions held on 31-Jan-2018 will be cancelled.

The updated nomination rules can be found on the website of the Transelectrica: Home -> Electricity Market -> Allocation Market capabilities on interconnection lines -> Allocation Rules - Hungary.

 

 

Editor de Bunuri

#hide the portlet