Editor de Bunuri

ANUNŢ asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Retehnologizare stația 110 kV și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina – Reșița - Timișoara – Săcălaz – Arad, stația 400 kV Timișoara"

"CNTEE TRANSELECTRICA S.A., titular al proiectului ,,Retehnologizare stația 110 kV și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina – Reșița - Timșoara – Săcălaz - Arad, stația 400 kV  Timișoara" , anunță  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,, Retehnologizare stația 110 kV și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina – Reșița - Timișoara – Săcălaz – Arad,  stația 400 kV  Timișoara" , propus a fi realizat în Timișoara, Calea Moșniței, nr.40, CF nr. 407100, nr top 407100, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția  mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00, precum și la următoarea adresă  de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului."


Editor de Bunuri

#hide the portlet