Editor de Bunuri

ANUNT actualizare documente

‟În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr.178/13.08.2019 care modifică și completează "Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare" aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.31/31.01.2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 166bis /22.02.2018, au fost actualizate următoarele documente:

 

  1. Procedura operațională: Modul de agregare a mai multor unități generatoare într-o singură Unitate Dispecerizabilă, Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/14;
  2. Procedura operațională: Transmiterea, validarea și preluarea în platforma PE a Categoriilor de Unități Dispecerizabile, Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/148;
  3. Procedura operațională: Conţinutul, formatul cadru, transmiterea şi validarea ofertelor pe piaţa de echilibrare, Cod: Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/138;
  4. Procedura operațională: Conţinutul şi formatul cadru al Notificărilor Fizice, al Declaraţiilor de Disponibilitate şi modificarea acestora COD: TEL – 07.VI ECH-DN/133.

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 18.09.2019, la adresele de e-mail ope@transelectrica.ro, mihaela.condovici@transelectrica.ro"


Editor de Bunuri

#hide the portlet