Editor de Bunuri

ANULAT Anunț de recrutare - MEDIC (PRIMAR MEDICINA MUNCII)

Proces de recrutare și selecție anulat, conform anunțului din data de 9.01.2020.

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management integrat, comercial - achiziții (UMICA) – Direcția management integrat, protocol și coordonare evenimente interne și externe (DMIPCEIE) – Departamentul management integrat (DMI) – Serviciul sănătate și securitate în muncă, analiză SMI (SSSMA SMI), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

MEDIC (PRIMAR MEDICINA MUNCII)

 

Principale responsabilități ale postului:

 • coordonează, îndrumă şi analizează activităţile desfăşurate de medicii din cabinetele medicale din sucursale;
 • verifică starea de sănătate a lucrătorilor la angajare şi periodic, evaluează aptitudinea de muncă a acestora şi emite documentele legale;
 • coordonează, îndrumă şi/sau participă la evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în entităţile/subentităţi Companiei;
 • controlează modul de desfăşurare a activităţii de medicina muncii de către medicii din subentităţi, în scopul asigurării stării de sănătate pentru personalul Companiei şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, corespunzător factorilor de risc evaluaţi conform legislaţiei în vigoare.
 • stabileste anual aptitudinea în muncă pentru personalul din entităţile organizatorice ale executivului Companiei, cu emiterea fişelor de aptitudine, vizarea fişelor individuale de instruire pentru securitatea muncii şi a fişelor de examinare pentru  autorizarea electricienilor, pentru entităţile organizatorice care nu au medic de medicina muncii;
 • asigură asistenţa medicală pe toată durata programului de lucru, pentru personalul din entităţile organizatorice ale executivului Companiei; efectuează anual controlul medical în vederea autorizării din punct de vedere al securităţii muncii pentru personalul operaţional din UNO DEN;
 • în caz de urgenţă, acordă primul ajutor şi consultaţiile de rigoare salariaţilor;
 • asigură şi urmăreşte dispensarizarea personalului declarat inapt temporar, sau cu supraveghere specială, pentru ca acesta să-şi poată îndeplini atribuţiile din fişa postului;
 • analizează starea de sănătate a personalului şi condiţiile de igienă a muncii din sucursale;
 • coordoneză studiile vizând influenţa câmpului electromagnetic asupra stării de sănătate a personalului Companiei conform cerinţelor CCM şi HG 355/2007 actualizată;
 • întocmeste raportări statistice şi rapoarte specifice privind starea de sănătate a intregului personal angajat pentru informarea conducerii Companiei.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • studii superioare – Facultatea de medicina; specialitate medicina muncii, grad profesional medic specialist/ medic primar;
 • Experienta de minim 3 ani ca Medic specialist de medicina muncii;
 • cunoasterea cel putin a unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza);
 • utilizare PC;
 • permis de conducere – categoria B (constituie avantaj);
 • capacitate de comunicare si relationare;
 • capacitate de a lucra in echipa, echilibru emotional, tact, diplomatie si abilitati de intelegere;
 • autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca; rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; spirit de initiativa, loialitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 13 ianuarie 2020 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet