Editor de Bunuri

ANULAT Anunț de recrutare - INGINER DEN

Procesul de selecție și recrutare a fost anulat, conform anunțului din data e 9.01.2020.

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția planificare funcționare SEN (DPF SEN) – Serviciul management sisteme control, protecții și automatizări pentru rețeaua 400 – 220 kV (SMSCPA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER DEN

 

Principale responsabilități ale postului:

 • efectuarea calculelor de curenți de scurtcircuit, necesare stabilirii valorilor de reglaj pentru sistemele de protecție;
 • stabilirea, coordonarea și verificarea reglajelor sistemelor de protecții și automatizări ce fac obiectul activității;
 • asigurarea planificării operaționale și programarea operativă a sistemelor de control, protecții, teleprotecții și automatizări din RED, de la producătorii de energie electrică sau consumatori, în măsura în care acestea influențează siguranța în funcționare a SEN și/sau reglajele acestora trebuie corelate cu cele ale sistemelor similare din RET ce fac obiectul activității;
 • elaborarea „Dispozițiilor UNO-DEN" privind reglajele sistemelor de control, protecții, teleprotecții și automatizări;
 • analiza funcționării complexe a sistemelor ce fac obiectul activității; dispunerea / propunerea după caz a măsurilor de corecție și urmărirea înfăptuirii acestora;
 • analiza funcționării sistemelor ce fac obiectul activității în timpul perturbațiilor majore din SEN, a perturbațiilor pe liniile de interconexiune precum și a perturbațiilor majore din sistemele energetice vecine care influențează funcționarea SEN;
 • propunerea / analiza / verificarea / avizarea în toate etapele de realizare și punere în funcțiune a lucrărilor de investiții, reparații, modernizări, retehnologizări.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • studii superioare tehnice în domeniul energetic (ECTS / ECTS+M / S), de preferință specializarea electroenergetică;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, baze de date (cunostințele în domeniul bazelor de date constituie un avantaj);
 • cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (de preferință limba engleză);
 • abilități de comunicare și capacitatea de a lucra în echipă;
 • capacitate de organizare în activitatea proprie, atenție la detalii, capacitate de sinteză și analiză;
 • cunoașterea activităților reprezentative din SEN, cu precădere activitatea de transport al energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem
 • Cunoaşterea legislaţiei nationale în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, cu aplicabilitate in activitatea specifica departamentului;
 • Abilități de prezentare și comunicare, claritate în exprimare și capacitatea de a lucra în echipă, spirit de inițiativă, rigoare;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de a analiza, asimila și optimiza informații;
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Capacitate de organizare a timpului (în activitatea proprie) și a priorităților.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 20 ianuarie 2020 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet