Editor de Bunuri

ANULAT Anunț de recrutare - DISPECER ȘEF TURĂ DEC

Procesul de selecție și recrutare a fost anulat, conform anunțului din data de 9.01.2020.

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Dispecerul energetic central (DEC), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

 

DISPECER ȘEF TURĂ DEC

 

 

Principale responsabilități ale postului:

"Dispecerul Sef Tura DEC" conduce operativ regimul de functionare a SEN in conditii de siguranta, economicitate, la parametrii normali de functionare, cu asigurarea calitatii energiei electrice conform Standardelor de performanta;

  • Asigura echilibrarea sistemului si reglajul frecventa – putere de schimb;
  • Ia masuri de prevenire/eliminare a situatiilor anormale de functionare si a efectelor acestora si intervine in cazul avariilor si incidentelor in SEN.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

  • Studii superioare (S / ECTS + M) tehnice în domeniul energetic, specialitatea electroenergetică;
  • Experienta minim 5 ani in activitatea de conducere operativa prin dispecer la nivel Sef Tura DEC;
  • Cunoasterea activitatilor reperezentative din SEN – transportul energiei electrice, conducerea operativă prin dispecer, piata de echilibrare si furnizarea serviciilor de sistem;
  • Cunoașterea limbii engleze;
  • Cunostinte PC;
  • Analiză, capacitate de sinteză rapidă și competență concomitant cu aplicarea deciziilor optime.
  • Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si furnizarea serviciilor de sistem;
  • Legislatie secundara specifica activitatii de conducere prin dispecer, Cod RET, norme tehnice;

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 20 ianuarie 2020 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet